Nga Uri Taniwha

  • When: 4th Mar 10:20am
  • Where: North Riddiford St
  • Show map

Mai i te karamatamatatanga o te Remutaka ki Põkai Mangumangu, ki Pareraho, ki Tirohanga, ki Tukutuku, ki Puke Tirotiro, ki Pukeariki, huhū rā te puaha o Te Awakairangi, whakawhiti atu ki Tangi a te Keo tau atu ai ki te moana o Raukawakawa puta mai ai ko Ngā Uri Taniwha.